Romanian English

Najszybciej rozwijająca się baza opisów produktów w Polsce (food i non-food)


Wdrożenia na rynkach zagranicznych, wersje językowe: polska, niemiecka, angielska, rumuńska


Ponad 250,000 kompletnie opisanych produktów w Polsce i Rumunii


Ponad 2100 dostawców na bieżąco uzupełniających i aktualizujących dane